Projectoproep Buurtgerichte Zorg in ELZ Dender

Buurtgerichte Zorg als resultaat van netwerken en samenwerken tussen formele en informele actoren

De voorlopige zorgraad van ELZ Dender en de werkgroep Buurtgerichte Zorg lanceren een projectoproep Buurtgerichte Zorg.

Ben jij of is jouw organisatie betrokken bij een project dat kadert binnen het thema zorgzame buurt? Heb je een idee dat je wil uitwerken of is er reeds een project dat vruchten afwerpt? Situeert jouw project of idee zich binnen het werkingsgebied van ELZ Dender? Is het gericht op het blijven wonen in eigen huis of buurt ongeacht leeftijd en zorgbehoefte en wordt dit gedragen vanuit een samenspel tussen professionals en buurtbewoners? Twijfel dan niet om in te gaan op deze projectoproep.


De 5 projecten welke door een externe jury weerhouden worden kunnen rekenen op een gratis ondersteuningsaanbod dat bestaat uit een uitgebreide vorming doelgericht werken en een lerend netwerk met intervisiedagen.


De deadline voor indiening is 1/1/2020.


Gedetailleerde info en voorwaarden vind je terug in de Projectoproep Buurtgericht Werken en het overzicht met de selectiecriteria.
Maak gebruik van deze projectfiche die je ingevuld samen met de buurtanalyse opstuurt voor 1/1/2020 naar eerstelijnszone@gmail.com.


Deze oproep werd ook toegelicht tijdens het forum van 3/10/2019. Klik hier voor de presentatie.

Veranderforum ELZ Dender 3 oktober 19u

Beste partner van ELZ Dender,

Graag nodigen wij jou uit voor ons volgende Forum dat doorgaat op

donderdag 3 oktober 2019.

Locatie: Belgica Bis, Kerkstraat 115, Dendermonde

We starten de avond met overleg- en informatietafels rond het thema mobiliteit.

Het Forum van ELZ Dender start om 20 uur (onthaal voor wie enkel aansluit bij het Forum is voorzien vanaf 19u30).

Wil je meer opsteken over mobiliteit in onze regio of boeit het jou om actief uit te wisselen en te praten rond dit thema dan ben je welkom vanaf 19 uur. Je kan hiervoor apart inschrijven.

Op basis van het parcours dat de voorlopige zorgraad de voorbije maanden aflegde presenteren wij volgende agenda :

 1. Buurtzorg binnen ELZ Dender : projectoproep
 2. Vorming : voorstelling werkgroep vorming ELZ Dender
 3. Signalenbeleid : lancering binnen ELZ Dender
 4. Nieuws vanwege de overheid :
  a. Oproep pilootprojecten Regionale Zorgplatformen
  b. Wijziging samenstelling zorgraden : traject evaluatie en evolutie naar definitieve zorgraad
 5. Ontwikkeling statuten ELZ Dender vzw (ontwerptekst volgt later)
 6. Opmaak Beleidsplan ELZ Dender :
  – Situering
  – Context en omgevingsanalyse : bevraging
  – Interactief werkmoment : prioritaire doelstellingen ELZ Dender
  – Vastleggen prioriteiten
  – Toelichting verdere traject

Onder deze link vind je een inschrijvingsformulier om jouw aanwezigheid bij de thematafels mobiliteit en/of het forum te bevestigen.

Je kan ons contacteren via eerstelijnszone@gmail.com.

We kijken er alvast naar uit om elkaar te ontmoeten op 3 oktober !

Namens ELZ Dender

De voorlopige zorgraad.

Overlegplatform Dementie Dendermonde 12/09/2019

Beste partner van ELZ Dender,
Vanuit het “Transitieplan, Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu” werden in 2015 de Overleg Platformen Dementie over heel Vlaanderen opgericht.
Overlegplatform Dementie Dendermonde is een overlegforum voor verschillende
intra- en extramurale organisaties en hulpverleners die werken met en voor personen met dementie in het werkgebied van ELZ Dender.
Wat is onze vraag?
Wij zijn opzoek naar leden die eigen organisatie willen vertegenwoordigen en
deelnemen aan het overlegplatform Dementie. Van een lid wordt verwacht inbreng te geven vanuit de expertise en kennis van hun organisatie en actief mee te denken en
werken met de initiatieven van het OPD om de levenskwaliteit en de zorg voor
mensen met dementie te optimaliseren hier in de regio.
– Het OPD komt 3 a 4 jaarlijks samen (+werkgroepen afhankelijk van het thema)
– Bij elke vergadering worden ook de reeds bestaande initiatieven uit de regio met
elkaar gedeeld, zodat ook ieder van de leden kan doorverwijzen indien nodig.
“Want dementie is vooral erg als de samenleving er niet mee om kan gaan”
(citaat van Jan Hoet)
Meer info: meander@dementie.be of petravdselaalst@gmail.com
Ter info:
Enkele initiatieven die door het OPD zijn gerealiseerd over afgelopen jaren:
 • Inhoudelijke inbreng over opbouw van “inspiratiegids voor de referentiepersoon dementie”
 • Regionale sociale kaart dementie – Dementie, Je staat er niet alleen voor
 • Extramuraal zorgpad dementie ism AZ Sint-Blasius
 • Project “Veilig thuis” actief vermissingsprotocol bij kwetsbare oudere ism politie en WZC’s.
 • Sensibiliseringscampagne: “Vragen over dementie”
De volgende vergadering van OPD Dendermonde gaat door op donderdag 12 september om 14h in AZ Sint Blasius, vergaderzaal CDC route 74 niveau -1 (naast de kapel) Kroonveldlaan 50, Dendermonde.
Je wordt van harte uitgenodigd als nieuwe deelnemer van het Overlegplatform Dementie Dendermonde of om gewoon even kennis te komen maken.
Klik voor de uitnodiging en het verslag van de vorige vergadering.

Oproep thematafels mobiliteit

Eén van de topics waarrond we dit najaar werken is mobiliteit binnen onze eerstelijnszone. We willen een start nemen met een ad hoc overlegmoment en dit thema aan bod laten komen tijdens het forum van 3 oktober onder de vorm van een themamarkt.

Heb jij een interessante insteek rond mobiliteit of biedt jouw organisatie een specifiek aanbod rond mobiliteit binnen onze regio? Dan verwelkomen we jou graag op het werkmoment. Dit gaat door op dinsdag 24 september 2019 (9u30 – 12u) in WZC Sint-Jozef, Molenstraat 11 te Hamme (Moerzeke)

Ter voorbereiding van de themamarkt en het werkmoment hadden we graag gepeild naar volgende aspecten.

 • Bereidheid tot deelname aan de themamarkt op 3 oktober (veranderforum)?
 • Welke knelpunten rond mobiliteit zijn er binnen ELZ Dender?
 • Welke knelpunten kunnen we als zone aanpakken?

Je kan per mail antwoorden via eerstelijnszone@gmail.com of gebruik maken van dit sjabloon.

Je mag dit bericht ook doorgeven aan collega’s of anderen die rond mobiliteit actief zijn of een specifiek aanbod hebben. Om aan te sluiten bij de voorbereiding en de themamarkt hoeven zij geen rechtstreekse partner te zijn van ELZ Dender.

Agenda werkmoment 24 september 2019 :

 • Input en knelpunten bespreken en samen zoeken naar een passende oplossing/verbetering.
 • Betere afstemming om tegemoet te komen aan de knelpunten mbt mobiliteitsproblemen binnen ELZ Dender met alle relevante/bereidwillige partners.

WEEK VAN HET HARTRITME REANIMATIESESSIES VOOR PROFESSIONALS EERSTELIJNSZORG


Donderdag 20 juni 2019

 
 
  
WEEK VAN HET HARTRITMEREANIMATIESESSIES VOOR
PROFESSIONALS EERSTELIJNSZORG 

Beste 
Tijdens de week van het hartritme organiseert
Blasius Academie reanimatiesessies voor professionals van de
eerstelijnszorg. 

Volgende onderwerpen komen aan bod:       

Korte toelichting van de nieuwste inzichten inzake reanimatie.       
Praktische oefensessie met reanimatiepoppen en automatische defibrillator.     

Korte voorstelling van het cardiologisch aanbod (onderzoeken en behandelingen)
in ons ziekenhuis. De reanimatiesessie duurt ongeveer
60 minuten en wordt verzorgd door verpleegkundigen van onze diensten
‘Spoedopname’ en ‘Raadplegingen & functieonderzoeken’.

WANNEER?
Donderdag 20 juni 2019 Je kan kiezen uit 4 sessies
(maximum 10 zorgprofessionals per sessie)·         
14u30 – 15u30·         15u15 – 16u15·         16u00 – 17u00·         16u45 – 17u45 

WAAR? az Sint-BlasiusKroonveldlaan 509200 Dendermonde
We verwelkomen je in de inkomhal van het ziekenhuis. 
INSCHRIJVEN?·    
Ofwel via deze link (via de knop ‘Inschrijven’ rechts bovenaan).·         
Ofwel via e-mail (met vermelding van de sessie waarvoor u wenst in te schrijven).·Ofwel telefonisch via 052 25 23 74. Vragen?
Contacteer ons via onderstaande coördinaten.
academie@azsintblasius.be 
 

UITNODIGING FORUM 28 MEI 2019

Beste partner van ELZ Dender,

Het aangekondigde informatiemoment rond mobiliteit dat het forum van 28 mei zou
voorafgaan wordt verschoven naar het najaar. We stelden immers vast dat de
uitwerking gericht op meerwaarde voor de aanwezigen en afstemming van het aanbodbinnen de ELZ meer tijd vraagt dan oorspronkelijk ingeschat. Wij houden u ten gepaste tijde verder op de hoogte rond dit initiatief.

Graag nodigen wij u uit voor
het forum op 28 mei 2019

Aanvang: 19u30
Locatie: Belgica Bis, Kerkstraat 115, Dendermonde 

Agenda :

Plenair informatief luik

* Van portfoliofiche tot sociale kaart… hoe maximaal partnerinfo verzamelen en delen?
* Buurtzorg : vooraankondiging projectoproep ELZ Dender
* Fundamenten voor onze ELZ : visie, missie en huishoudelijk reglement
* Werkdocument: klik hier graag vooraf doornemen

* Samenwerking :
Thematafels
– ELZ Dender-awards
Doelgroepgerichte werking :
– Overlegplatform Dementie
– Zorgcircuit GGZ Ouderen

Nieuws van de Vlaamse overheid :
– Decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders
– Voorstel afbakening Regionale Zorgzones

Varia
– Vormingsaanbod
– Opstart Werkgroep Onthaal

Workshops (1 u) : keuze uit 2 van de 3 thema’s :

Buurtzorg : aftoetsen kader projectoproep
Thematafels : uitwerking concept
Decreet eerstelijnszorg : bespreking impact opdrachtomschrijving van de Zorgraad
Graag uw aanwezigheid melden via eerstelijnszone@gmail.com

We kijken er alvast naar uit om elkaar te ontmoeten op 28 mei !

Namens ELZ Dender

De voorlopige Zorgraad.

Forum 28 Mei met thematafels mobiliteit

Beste partner van de zone,

We herinneren alvast even aan het forum van 28 mei.

De avond start om 18u30 met thematafels mobiliteit.

Aan deze tafels belichten we het thema mobiliteit (en bereikbaarheid) in de zone.

Zo trachten we het aanbod en de eventuele knelpunten in de regio in kaart te brengen.

Hebt u een mobiliteitsaanbod voor de regio, dan brengen we dit graag onder de aandacht op 28 mei.

Als u uw aanbod wil bekend maken dan u hiervoor terecht op ons gekend e-mailadres: eerstelijnszone@gmail.com

Het forum zelf start om 19u30.

Inschrijven kan nu al via: eerstelijnszone@gmail.com

Locatie:

Belgaca Bis, Kerkstraat 115, Dendermonde