Projectoproep Eerstelijnspsycholoog 65 +

Beste allen,
Met het oog op een verkennend overleg mbt de projecten eerstelijnspsycholoog 65 + beleggen we een eerste overleg, waarop we nagaan of er voor de regio Dender wordt ingetekend op de projectoproep.
Initiatief voor het intekenen op de oproep ligt bij de eerstelijnszones.
De doodle schuift slechts drie mogelijke overlegmomenten naar voor, en niet iedereen zal aanwezig kunnen zijn, maar de overheid laat de zones weinig tijd voor het opmaken van een project. De doodle sluit af op woensdagmiddag 16 januari om 15 uur.

In de roes van mensen met een beperking

Beste partner,

Graag nodigt Logo Dender jou, samen met de Oost-Vlaamse Logo’s, CGG’s, VAD en SAM vzw, uit op de studiedag ‘In de roes van mensen met een beperking’.

Deze studiedag richt zich naar Oost-Vlaamse zorg- en welzijnsprofessionals die in hun praktijk te maken krijgen met mensen met een beperking, problematisch middelengebruik en/of de combinatie van beide. De studiedag is in 1ste instantie gericht naar zorg- en welzijnswerkers in de eerste lijn, maar iedere professional met interesse in de thema’s is welkom!

Ons doel is dat je na de studiedag naar huis gaat met kennis van de verschillende diensten en collega’s in het werkveld; je praktijkgerichte kennis kan gaan toepassen in het werkveld en je kan putten uit goede praktijkvoorbeelden en initiatieven voor je eigen werking.

Praktisch

De studiedag gaat door op donderdag 14 februari 2019 in het Virginie Lovelinggebouw in Gent, van 9u tot 16u30. Deelnemen kost €45.

Info en inschrijven

Benieuwd naar deze studiedag? Ontdek hier dan alvast het programma en schrijf je meteen ook in! Opgelet: inschrijven kan ten laatste op 31 januari 2019.

Heb je toch nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren!*

De presentatie clustervergadering beschikbaar!

Op algemeen verzoek stellen we de presentatie van het clustermoment snel ter beschikking. Zodat de clusters aan de slag kunnen met het voordragen hun afgevaardigden voor de voorlopige zorgraad.

Klik hier voor de presentatie

De ondersteunende documenten zoals kandidatenformulier worden nog aan de betrokken bezorgd via de nieuwsbrief, of zijn verkrijgbaar op verzoek via eerstelijnszone@gmail.com

Clusteroverleg 7 november 2018

Clustermoment ifv voorlopige zorgraad.

 

Het clustermoment gaat door op 7 november 2018 van 12u tot 14u in vergadercentrum de Boomgaard, Bogaertstraat 33, 9200 Dendermonde.
Met het oog op de praktische opvolging vragen we u om in te schrijven voor 6 november 17u via eerstelijnszone@gmail.com

Inhoud clustermoment zorgraad

Alle bedenkingen, vragen en verbetersuggesties van de voorbije weken werden inmiddels verwerkt door het veranderteam.

 

Het werken met clusters, het samenwerken binnen clusters (en expertisedomeinen) en de clusters als brug naar het brede werkveld, zijn belangrijke uitgangspunten binnen de huidige nota.

Op het overleg staan we ook stil bij de oproep en procedure tot kandidaatstelling voor de zorgraad.

Voor meer informatie : eerstelijnszone@gmail.com

 

 

Veranderforum 25 september 2018

Veranderforum 25 september 2018

Het volgend veranderforum gaat door op 25 september 2018 om 18 u.

Het forum gaat door in LDC Zilverpand,  Nieuwburcht 10, 9200 Dendermonde.

Rode draad doorheen de avond is de vormin g van de voorlopige zorgraad.

Inschrijven kan via eerstelijnszone@gmail.com

 

Werkgroep ‘zorgcoördinatie en casemanagement’

Een complexe zorgsituatie brengt vaak veel betrokken partijen met zich mee, en vraagt dus afstemming en overleg. Tijdens deze werkgroep willen we samen met u, aan de hand van de processen die we uitgetekend hebben, proberen na te gaan welke plaats ‘zorgcoördinatie’ en ‘casemanagement’ hebben in onze Eerstelijnszone, en hoe we dit op de meest optimale manier organiseren. Tijdens deze avond zal er met u een complexe casus doorlopen worden en trachten we deze in te passen in het schema (klik hier om het schema te bekijken) dat we samen opbouwden rond de kernopdrachten van onze Eerstelijnszone, met aandacht voor vraagverheldering (detectie, analyse, …), het verkennen van levens- en zorgdoelen en het eraan koppelen van actie op maat van deze doelstellingen, het evalueren en bijsturen, …
Tegelijkertijd zullen we deze insteek toetsen aan de actuele visienota (klik hier om de visienota te lezen) van de Vlaamse Overheid, zodat theorie en praktijk elkaar kunnen versterken en we vanuit onze pilootregio gericht feedback kunnen geven.Graag nodigen wij u uit voor de  werkgroep ‘zorgcoördinatie en casemanagement’ op donderdag 1 februari van 20u tot 22u in het vergadercentrum De Boomgaard – zaal Augustijnen (ingang via Papiermolenstraat te Dendermonde).

Graag uw aanwezigheid te bevestigen via het e-mailadres eerstelijnszone@gmail.com.