Over Eerstelijnszone Dender

De regio Dender werd door Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, weerhouden als pilootregio voor een project rond de vorming van eerstelijnszones.

Doelstelling van deze eerstelijnszones is om de samenwerking
tussen zorgverstrekkers vlotter te laten lopen en meer
kwalitatieve zorg te leveren. Dit project zal mee de weg
banen naar een brede uitrol van eerstelijnszones in
Vlaanderen vanaf 2018.

De eerstelijnszone Dender, bestaande uit de gemeenten Dendermonde, Zele, Berlare, Hamme, Buggenhout en
Lebbeke, zal gedurende het project meer vorm krijgen.

Op deze website vindt u alle informatie over het project eerstelijnszone Dender.