De sociale kaart

Het pilootproject Eerstelijnszone Dender is uit de startblokken geschoten. Het is zeer belangrijk alle zorgverstrekkers bij dit project te betrekken en willen de signalen en bekommernissen capteren van zoveel mogelijk zorgactoren in onze regio. Om dit mogelijk te maken, zijn we de gegevens aan het verzamelen van alle zelfstandige zorgverstrekkers en organisaties (actief in de regio van de Eerstelijnszone Dender). Deze gegevens worden opgenomen op www.desocialekaart.be.

Bent u werkzaam bij een organisatie en staan uw gegevens nog niet op www.desocialekaart.be of zijn uw gegevens niet correct? Meld dit dan door een e-mail te sturen naar desocialekaart@vlaanderen.be.

Bent een zelfstandig zorgverstrekker en staan uw gegevens nog niet op www.desocialekaart.be? Vul dan het invulformulier in door op deze link te klikken. Wij zorgen er voor dat uw gegevens zo snel mogelijk op  www.desocialekaart.be gepubliceerd worden. Zijn uw gegevens op www.desocialekaart.be niet correct? Meld dit dan door een e-mail te sturen naar eerstelijnszone@gmail.com.

Bent u actief bij, of kent u een patiëntenvereniging, buurtzorginitiatief of mantelzorgorganisatie dat gevestigd is in de Eerstelijnszone Dender? Vul dan het invulformulier in door op deze link te klikken. Het gaat hierbij om kleinschalige, losstaande initiatieven, die een link hebben met zorg en welzijn, maar niet per se ingebed zijn in een structuur. We vinden het belangrijk ook deze initiatieven te includeren in de werking van onze eerstelijnszone.