UITNODIGING FORUM 28 MEI 2019

Beste partner van ELZ Dender,

Het aangekondigde informatiemoment rond mobiliteit dat het forum van 28 mei zou
voorafgaan wordt verschoven naar het najaar. We stelden immers vast dat de
uitwerking gericht op meerwaarde voor de aanwezigen en afstemming van het aanbodbinnen de ELZ meer tijd vraagt dan oorspronkelijk ingeschat. Wij houden u ten gepaste tijde verder op de hoogte rond dit initiatief.

Graag nodigen wij u uit voor
het forum op 28 mei 2019

Aanvang: 19u30
Locatie: Belgica Bis, Kerkstraat 115, Dendermonde 

Agenda :

Plenair informatief luik

* Van portfoliofiche tot sociale kaart… hoe maximaal partnerinfo verzamelen en delen?
* Buurtzorg : vooraankondiging projectoproep ELZ Dender
* Fundamenten voor onze ELZ : visie, missie en huishoudelijk reglement
* Werkdocument: klik hier graag vooraf doornemen

* Samenwerking :
Thematafels
– ELZ Dender-awards
Doelgroepgerichte werking :
– Overlegplatform Dementie
– Zorgcircuit GGZ Ouderen

Nieuws van de Vlaamse overheid :
– Decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders
– Voorstel afbakening Regionale Zorgzones

Varia
– Vormingsaanbod
– Opstart Werkgroep Onthaal

Workshops (1 u) : keuze uit 2 van de 3 thema’s :

Buurtzorg : aftoetsen kader projectoproep
Thematafels : uitwerking concept
Decreet eerstelijnszorg : bespreking impact opdrachtomschrijving van de Zorgraad
Graag uw aanwezigheid melden via eerstelijnszone@gmail.com

We kijken er alvast naar uit om elkaar te ontmoeten op 28 mei !

Namens ELZ Dender

De voorlopige Zorgraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *