Projectoproep Eerstelijnspsycholoog 65 +

Beste allen,
Met het oog op een verkennend overleg mbt de projecten eerstelijnspsycholoog 65 + beleggen we een eerste overleg, waarop we nagaan of er voor de regio Dender wordt ingetekend op de projectoproep.
Initiatief voor het intekenen op de oproep ligt bij de eerstelijnszones.
De doodle schuift slechts drie mogelijke overlegmomenten naar voor, en niet iedereen zal aanwezig kunnen zijn, maar de overheid laat de zones weinig tijd voor het opmaken van een project. De doodle sluit af op woensdagmiddag 16 januari om 15 uur.