Clusteroverleg 7 november 2018

Clustermoment ifv voorlopige zorgraad.

 

Het clustermoment gaat door op 7 november 2018 van 12u tot 14u in vergadercentrum de Boomgaard, Bogaertstraat 33, 9200 Dendermonde.
Met het oog op de praktische opvolging vragen we u om in te schrijven voor 6 november 17u via eerstelijnszone@gmail.com

Inhoud clustermoment zorgraad

Alle bedenkingen, vragen en verbetersuggesties van de voorbije weken werden inmiddels verwerkt door het veranderteam.

 

Het werken met clusters, het samenwerken binnen clusters (en expertisedomeinen) en de clusters als brug naar het brede werkveld, zijn belangrijke uitgangspunten binnen de huidige nota.

Op het overleg staan we ook stil bij de oproep en procedure tot kandidaatstelling voor de zorgraad.

Voor meer informatie : eerstelijnszone@gmail.com

 

 

Veranderforum 25 september 2018

Veranderforum 25 september 2018

Het volgend veranderforum gaat door op 25 september 2018 om 18 u.

Het forum gaat door in LDC Zilverpand,  Nieuwburcht 10, 9200 Dendermonde.

Rode draad doorheen de avond is de vormin g van de voorlopige zorgraad.

Inschrijven kan via eerstelijnszone@gmail.com

 

Werkgroep ‘zorgcoördinatie en casemanagement’

Een complexe zorgsituatie brengt vaak veel betrokken partijen met zich mee, en vraagt dus afstemming en overleg. Tijdens deze werkgroep willen we samen met u, aan de hand van de processen die we uitgetekend hebben, proberen na te gaan welke plaats ‘zorgcoördinatie’ en ‘casemanagement’ hebben in onze Eerstelijnszone, en hoe we dit op de meest optimale manier organiseren. Tijdens deze avond zal er met u een complexe casus doorlopen worden en trachten we deze in te passen in het schema (klik hier om het schema te bekijken) dat we samen opbouwden rond de kernopdrachten van onze Eerstelijnszone, met aandacht voor vraagverheldering (detectie, analyse, …), het verkennen van levens- en zorgdoelen en het eraan koppelen van actie op maat van deze doelstellingen, het evalueren en bijsturen, …
Tegelijkertijd zullen we deze insteek toetsen aan de actuele visienota (klik hier om de visienota te lezen) van de Vlaamse Overheid, zodat theorie en praktijk elkaar kunnen versterken en we vanuit onze pilootregio gericht feedback kunnen geven.Graag nodigen wij u uit voor de  werkgroep ‘zorgcoördinatie en casemanagement’ op donderdag 1 februari van 20u tot 22u in het vergadercentrum De Boomgaard – zaal Augustijnen (ingang via Papiermolenstraat te Dendermonde).

Graag uw aanwezigheid te bevestigen via het e-mailadres eerstelijnszone@gmail.com.

Infomomenten 22 en 23 juni

De presentatie van de infomomenten van 22 en 23 juni staat online.

Klik hier om de presentatie te bekijken.

Heeft u vragen over de presentatie, contacteer ons dan:

  • E-mail: eerstelijnszone@gmail.com
  • Telefonisch: Reinout (0473 63 30 29), Jan (0474 90 86 49) en Kirsty (0473 37 20 65)