Werkgroep ‘zorgcoördinatie en casemanagement’

Een complexe zorgsituatie brengt vaak veel betrokken partijen met zich mee, en vraagt dus afstemming en overleg. Tijdens deze werkgroep willen we samen met u, aan de hand van de processen die we uitgetekend hebben, proberen na te gaan welke plaats ‘zorgcoördinatie’ en ‘casemanagement’ hebben in onze Eerstelijnszone, en hoe we dit op de meest optimale manier organiseren. Tijdens deze avond zal er met u een complexe casus doorlopen worden en trachten we deze in te passen in het schema (klik hier om het schema te bekijken) dat we samen opbouwden rond de kernopdrachten van onze Eerstelijnszone, met aandacht voor vraagverheldering (detectie, analyse, …), het verkennen van levens- en zorgdoelen en het eraan koppelen van actie op maat van deze doelstellingen, het evalueren en bijsturen, …
Tegelijkertijd zullen we deze insteek toetsen aan de actuele visienota (klik hier om de visienota te lezen) van de Vlaamse Overheid, zodat theorie en praktijk elkaar kunnen versterken en we vanuit onze pilootregio gericht feedback kunnen geven.Graag nodigen wij u uit voor de  werkgroep ‘zorgcoördinatie en casemanagement’ op donderdag 1 februari van 20u tot 22u in het vergadercentrum De Boomgaard – zaal Augustijnen (ingang via Papiermolenstraat te Dendermonde).

Graag uw aanwezigheid te bevestigen via het e-mailadres eerstelijnszone@gmail.com.

Infomomenten 22 en 23 juni

De presentatie van de infomomenten van 22 en 23 juni staat online.

Klik hier om de presentatie te bekijken.

Heeft u vragen over de presentatie, contacteer ons dan:

  • E-mail: eerstelijnszone@gmail.com
  • Telefonisch: Reinout (0473 63 30 29), Jan (0474 90 86 49) en Kirsty (0473 37 20 65)