Werkgroep ‘zorgcoördinatie en casemanagement’


Event Details


Een complexe zorgsituatie brengt vaak veel betrokken partijen met zich mee, en vraagt dus afstemming en overleg. Tijdens deze werkgroep willen we samen met u, aan de hand van de processen die we uitgetekend hebben, proberen na te gaan welke plaats ‘zorgcoördinatie’ en ‘casemanagement’ hebben in onze Eerstelijnszone, en hoe we dit op de meest optimale manier organiseren. Tijdens deze avond zal er met u een complexe casus doorlopen worden en trachten we deze in te passen in het schema dat we samen opbouwden rond de kernopdrachten van onze Eerstelijnszone, met aandacht voor vraagverheldering (detectie, analyse, …), het verkennen van levens- en zorgdoelen en het eraan koppelen van actie op maat van deze doelstellingen, het evalueren en bijsturen, …
Tegelijkertijd zullen we deze insteek toetsen aan de actuele visienota van de Vlaamse Overheid, zodat theorie en praktijk elkaar kunnen versterken en we vanuit onze pilootregio gericht feedback kunnen geven.