Werkgroep – Personen in ELZ: Hoe segmenteren?


Event Details


Om vraag 2 ‘Waarom bestaan wij als Eerstelijnszone? verder uit te werken, worden er twee werkgroepen georganiseerd. De eerste werkgroep zal een antwoord proberen te formuleren op de vraag ‘Personen in ELZ: Hoe segmenteren?’