Tijdens het Veranderforum van 22 november 2018 werden de kandidaten voor de voorlopige Zorgraad per cluster voorgesteld. Het Veranderforum, dat alle partners in de eerstelijnszone vertegenwoordigt, bekrachtigde de voorlopige Zorgraad in zijn geheel. Dit feit vormde een primeur voor Vlaanderen waarbij Eerstelijnszone Dender als eerste de voorlopige Zorgraad installeerde. Wanneer Eerstelijnszones in 2020 effectief erkend zullen worden, zal een definitieve Zorgraad moeten samengesteld worden. In functie van het opstellen van een erkenningsdossier tegen eind 2019, vraagt de overheid dat een voorlopige Zorgraad zou worden samengesteld. Vanuit onze Eerstelijnszone Dender wilden wij zo snel mogelijk overgaan tot de vorming van deze voorlopige Zorgraad, zodat we in 2019 met deze Zorgraad – en in overleg met ons Forum – kunnen onderzoeken hoe we deze nieuwe structuur zo optimaal mogelijk kunnen laten werken. De inzichten die wij gedurende dit jaar opdoen rond samenstelling Zorgraad, onderbouw, manier van werken, … kunnen ons helpen in de vorming van de definitieve Zorgraad. Op die manier zetten wij onze pioniersrol ook op dit terrein verder. Wij kijken alvast uit naar een vruchtbare en constructieve werking van de voorlopige Zorgraad.

Verkozen leden van deze Zorgraad zijn, per cluster:
• Cluster PZON (Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood) en Mantelzorgers: Luc Geeraerts en Hiëron Mertens.
• Cluster Zorg: Lieve Van Gucht (thuisverpleegkundigen), Dirk Verleyen (kinesitherapeuten), Liesbeth Van Hoey (eerstelijns geestelijke gezondheid), Bart De Letter (huisartsen), Ria Vanderstraeten (diëtisten)
• Cluster Welzijn: An Van der Vreken (lokale dienstencentra), Frederik Gelorini (diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg), Reinout Remmery (diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen), Peter Vercauteren (centra voor algemeen welzijnswerk), Bart Onselaere (woonzorgcentra)
• Cluster Lokale Besturen: Christine Drieghe, Annelies Merckx en Wim Kennes

Via deze link kan je de presentatie van het Veranderforum van 22 november openen.

De presentatie clustervergadering beschikbaar!

Op algemeen verzoek stellen we de presentatie van het clustermoment snel ter beschikking. Zodat de clusters aan de slag kunnen met het voordragen hun afgevaardigden voor de voorlopige zorgraad.

Klik hier voor de presentatie

De ondersteunende documenten zoals kandidatenformulier worden nog aan de betrokken bezorgd via de nieuwsbrief, of zijn verkrijgbaar op verzoek via eerstelijnszone@gmail.com

Clusteroverleg 7 november 2018

Clustermoment ifv voorlopige zorgraad.

 

Het clustermoment gaat door op 7 november 2018 van 12u tot 14u in vergadercentrum de Boomgaard, Bogaertstraat 33, 9200 Dendermonde.
Met het oog op de praktische opvolging vragen we u om in te schrijven voor 6 november 17u via eerstelijnszone@gmail.com

Inhoud clustermoment zorgraad

Alle bedenkingen, vragen en verbetersuggesties van de voorbije weken werden inmiddels verwerkt door het veranderteam.

 

Het werken met clusters, het samenwerken binnen clusters (en expertisedomeinen) en de clusters als brug naar het brede werkveld, zijn belangrijke uitgangspunten binnen de huidige nota.

Op het overleg staan we ook stil bij de oproep en procedure tot kandidaatstelling voor de zorgraad.

Voor meer informatie : eerstelijnszone@gmail.com

 

 

Veranderforum 25 september 2018

Veranderforum 25 september 2018

Het volgend veranderforum gaat door op 25 september 2018 om 18 u.

Het forum gaat door in LDC Zilverpand,  Nieuwburcht 10, 9200 Dendermonde.

Rode draad doorheen de avond is de vormin g van de voorlopige zorgraad.

Inschrijven kan via eerstelijnszone@gmail.com

 

Werkgroep ‘zorgcoördinatie en casemanagement’

Een complexe zorgsituatie brengt vaak veel betrokken partijen met zich mee, en vraagt dus afstemming en overleg. Tijdens deze werkgroep willen we samen met u, aan de hand van de processen die we uitgetekend hebben, proberen na te gaan welke plaats ‘zorgcoördinatie’ en ‘casemanagement’ hebben in onze Eerstelijnszone, en hoe we dit op de meest optimale manier organiseren. Tijdens deze avond zal er met u een complexe casus doorlopen worden en trachten we deze in te passen in het schema (klik hier om het schema te bekijken) dat we samen opbouwden rond de kernopdrachten van onze Eerstelijnszone, met aandacht voor vraagverheldering (detectie, analyse, …), het verkennen van levens- en zorgdoelen en het eraan koppelen van actie op maat van deze doelstellingen, het evalueren en bijsturen, …
Tegelijkertijd zullen we deze insteek toetsen aan de actuele visienota (klik hier om de visienota te lezen) van de Vlaamse Overheid, zodat theorie en praktijk elkaar kunnen versterken en we vanuit onze pilootregio gericht feedback kunnen geven.Graag nodigen wij u uit voor de  werkgroep ‘zorgcoördinatie en casemanagement’ op donderdag 1 februari van 20u tot 22u in het vergadercentrum De Boomgaard – zaal Augustijnen (ingang via Papiermolenstraat te Dendermonde).

Graag uw aanwezigheid te bevestigen via het e-mailadres eerstelijnszone@gmail.com.

Infomomenten 22 en 23 juni

De presentatie van de infomomenten van 22 en 23 juni staat online.

Klik hier om de presentatie te bekijken.

Heeft u vragen over de presentatie, contacteer ons dan:

  • E-mail: eerstelijnszone@gmail.com
  • Telefonisch: Reinout (0473 63 30 29), Jan (0474 90 86 49) en Kirsty (0473 37 20 65)