website-header-final5

Prioritaire Opdrachten ELZ Dender

Het forum van 11 maart 2019 kende een ruime opkomst aan betrokken actoren uit de eerstelijnszone.

De voorlopige zorgraad gaf toelichting bij de werkstructuur en de prioritaire opdrachten van de voorlopige zorgraad van ELZ Dender.
Deze prioritaire opdrachten maken voorwerp uit van diverse werkgroepen in de schoot van de voorlopige zorgraad. Dit moet de komende periode resulteren in een concreet plan met actiepunten, timing en toewijzing van middelen gedurende het lopende jaar. Naast de voorbereiding van de definitieve erkenning als zorgraad tegen de zomer van 2020 wordt in dit eerste jaar verder gepionierd rond diverse inhoudelijke aspecten van de eerstelijnszone die in de prioriteiten opgenomen werden.

Hieronder geven wij een overzicht van de prioritaire thema's met daarbij telkens de contactgegevens van de trekker voor deze thematische werkgroep.

1. Stimuleren van interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking waaronder ook gegevensdeling tussen zorgaanbieders. Overzicht van mogelijke acties, samenwerkingsverbanden en netwerken.
Bart Onselaere (bart.onselaere@zorgnetwerktrento.be)

2. Ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal voor wat betreft de afstemming en samenwerking met zorgaanbieders. Het realiseren van een maximale rechten toekenning en toegang tot diensten en voorzieningen.
Peter Vercauteren (petervercauteren@cawoostvlaanderen.be)

3. Opmaak van een huishoudelijk reglement voor de overlegstructuren, bondige formulering van missie en visie voor ELZ Dender en uitwerken van de coördinatiefunctie. Annelies Merckx (annelies.merckx@dendermonde.be)

4. Uitwerken van een communicatiestrategie en -plan voor ELZ Dender. Kennismakingspakket ontwikkelen als communicatiemiddel naar nieuwe partners. Hoe iedereen actief betrekken bij ELZ Dender?
Ria Vanderstraeten (ria.vanderstraeten@sportsnutritionconsultancy.be)

5. Beleidsgerichte werking, belangenverdediging en externe relaties.
Frederik Gelorini (frederik.gelorini@familiezorg.be)

6. Signalenbeleid en kwaliteitsbeleid.
Bart Onselaere (bart.onselaere@zorgnetwerktrento.be)


7. Bepalen van zorg- en levensdoelen.
Lieve Van Gucht (lieve.vangucht@wgkovl.be)

8. Buurtzorg.
An Van der Vreken
(an.vandervreken@ocmw.dendermonde.be)

9. Vorming.
Liesbeth Van Hoey (liesbethvh9@gmail.com)


10. Opdrachten in het kader van Piloot ELZ Dender.
Bart Onselaere (bart.onselaere@woonzorgnetwerktrento.be)


11. Sociale Kaart.
Wim Thierens (wim.thierens@vehamed.be)


12. Liason met specifieke doelgroepen. Personen met een beperking : Luc Geeraerts (geeraerts.luc1@telenet.be) en diverse doelgroepen buiten eerste lijn (inclusief tweede lijn) : Lieve Van Gucht (lieve.vangucht@wgkovl.be)

13. Dagelijkse opvolging en coördinatie.
Reinout Remmery (reinout.remmery@cm.be)De volledige presentatie van het forum van 11 maart 2019 kunt u via deze link raadplegen.


andrew-pons-6488

Eerstelijns psychologische functie 65+


Door ELZ Dender werd een project ingediend voor de oproep tot ontwikkeling van een eerstelijns psychologische functie bij ouderen. Een werkgroep met verschillende partners actief binnen de eerstelijnszone werkte een concept uit samen met Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen. Er werden voor gans Vlaanderen niet minder dan 33 projecten ingediend daar waar de overheid maar middelen voorzien had voor 6 projecten. Het project vanuit ELZ Dender werd helaas niet weerhouden. De uitwerking van dit project bracht wel de specifieke behoeften binnen de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen naar het voorplan. Vanuit de ontwikkelde dynamiek in de werkgroep groeide het engagement om op regionaal vlak dit thema verder inhoud te geven, los van het project met overheidsfinanciering. De werkgroep komt hiervoor opnieuw samen op 25 april 2019. Wie interesse heeft om hierbij aan te sluiten kan zich nog steeds melden via eerstelijnszone@gmail.com.
brandon-green-321795-unsplash

Leer- en deeldag eerstelijnszones

Op 19 maart verzamelden alle eerstelijnszones van Vlaanderen in Antwerpen voor een leer- en deeldag. Ze konden er elkaar ontmoeten en heel wat ervaring, tips en kennis uitwisselen. De taken en uitdagingen voor de eerstelijnszones kwamen aan bod tijdens werksessies. Ook vanuit ELZ Dender werd een bijdrage geleverd.

Je kan alle presentaties van deze leer- en deeldag raadplegen via deze link.
woordwolk 1lijnszones

Afbakening Regionale Zorgzones


Vrijdag 29 maart keurde de Vlaamse Regering de afbakening goed van de regionale zorgzones. Iedere gemeente en eerstelijnszone kwam in één regionale zorgzone terecht. In totaal telt Vlaanderen voortaan 14 regionale zorgzones.

Uit onderstaande kaart kunt u opmaken dat ELZ Dender samen met ELZ Waasland Zuidwest en ELZ Waasland Noordoost samen één regionale zorgzone zal vormen (nr. 9 op de kaart). Het regionale niveau is de plaats waar de eerstelijnszorg en de meer gespecialiseerde zorg elkaar kunnen vinden voor afstemming, samenwerking, uitwisseling van ervaring,... Het regionale zorgplatform zal in de toekomst het forum vormen om dit mogelijk te maken. De organisaties, die er lid van zullen uitmaken, zullen in de eerste plaats afstemming en samenwerking zoeken rond de uitvoering van hun opdrachten, die in regelgeving zijn verankerd. Wij denken dan ondermeer aan de Netwerken voor Palliatieve Zorg, Expertisecentra Dementie, LOGO's en Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg.

Via deze link vindt u de toelichting aan de Vlaamse Regering over de afbakening van de Regionale Zorgzones.

Regionalezorgzones

Save the date : Forum ELZ Dender


Om u verder te informeren over het reilen en zeilen binnen ELZ Dender en om participatief deel te nemen aan de uitbouw van onze werking als eerstelijnszone gaat op volgende data een forum door :

  • Dinsdag 28 mei 2019
  • Donderdag 3 oktober 2019
  • Dinsdag 17 december 2019
Telkens om 19 uur in Belgica Bis, Kerkstraat 115 Dendermonde.

Voor elk van deze fora volgt een aparte uitnodiging.
facebook website email 
MailPoet