WEEK VAN HET HARTRITME REANIMATIESESSIES VOOR PROFESSIONALS EERSTELIJNSZORG


Donderdag 20 juni 2019

 
 
  
WEEK VAN HET HARTRITMEREANIMATIESESSIES VOOR
PROFESSIONALS EERSTELIJNSZORG 

Beste 
Tijdens de week van het hartritme organiseert
Blasius Academie reanimatiesessies voor professionals van de
eerstelijnszorg. 

Volgende onderwerpen komen aan bod:       

Korte toelichting van de nieuwste inzichten inzake reanimatie.       
Praktische oefensessie met reanimatiepoppen en automatische defibrillator.     

Korte voorstelling van het cardiologisch aanbod (onderzoeken en behandelingen)
in ons ziekenhuis. De reanimatiesessie duurt ongeveer
60 minuten en wordt verzorgd door verpleegkundigen van onze diensten
‘Spoedopname’ en ‘Raadplegingen & functieonderzoeken’.

WANNEER?
Donderdag 20 juni 2019 Je kan kiezen uit 4 sessies
(maximum 10 zorgprofessionals per sessie)·         
14u30 – 15u30·         15u15 – 16u15·         16u00 – 17u00·         16u45 – 17u45 

WAAR? az Sint-BlasiusKroonveldlaan 509200 Dendermonde
We verwelkomen je in de inkomhal van het ziekenhuis. 
INSCHRIJVEN?·    
Ofwel via deze link (via de knop ‘Inschrijven’ rechts bovenaan).·         
Ofwel via e-mail (met vermelding van de sessie waarvoor u wenst in te schrijven).·Ofwel telefonisch via 052 25 23 74. Vragen?
Contacteer ons via onderstaande coördinaten.
academie@azsintblasius.be 
 

UITNODIGING FORUM 28 MEI 2019

Beste partner van ELZ Dender,

Het aangekondigde informatiemoment rond mobiliteit dat het forum van 28 mei zou
voorafgaan wordt verschoven naar het najaar. We stelden immers vast dat de
uitwerking gericht op meerwaarde voor de aanwezigen en afstemming van het aanbodbinnen de ELZ meer tijd vraagt dan oorspronkelijk ingeschat. Wij houden u ten gepaste tijde verder op de hoogte rond dit initiatief.

Graag nodigen wij u uit voor
het forum op 28 mei 2019

Aanvang: 19u30
Locatie: Belgica Bis, Kerkstraat 115, Dendermonde 

Agenda :

Plenair informatief luik

* Van portfoliofiche tot sociale kaart… hoe maximaal partnerinfo verzamelen en delen?
* Buurtzorg : vooraankondiging projectoproep ELZ Dender
* Fundamenten voor onze ELZ : visie, missie en huishoudelijk reglement
* Werkdocument: klik hier graag vooraf doornemen

* Samenwerking :
Thematafels
– ELZ Dender-awards
Doelgroepgerichte werking :
– Overlegplatform Dementie
– Zorgcircuit GGZ Ouderen

Nieuws van de Vlaamse overheid :
– Decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders
– Voorstel afbakening Regionale Zorgzones

Varia
– Vormingsaanbod
– Opstart Werkgroep Onthaal

Workshops (1 u) : keuze uit 2 van de 3 thema’s :

Buurtzorg : aftoetsen kader projectoproep
Thematafels : uitwerking concept
Decreet eerstelijnszorg : bespreking impact opdrachtomschrijving van de Zorgraad
Graag uw aanwezigheid melden via eerstelijnszone@gmail.com

We kijken er alvast naar uit om elkaar te ontmoeten op 28 mei !

Namens ELZ Dender

De voorlopige Zorgraad.

Forum 28 Mei met thematafels mobiliteit

Beste partner van de zone,

We herinneren alvast even aan het forum van 28 mei.

De avond start om 18u30 met thematafels mobiliteit.

Aan deze tafels belichten we het thema mobiliteit (en bereikbaarheid) in de zone.

Zo trachten we het aanbod en de eventuele knelpunten in de regio in kaart te brengen.

Hebt u een mobiliteitsaanbod voor de regio, dan brengen we dit graag onder de aandacht op 28 mei.

Als u uw aanbod wil bekend maken dan u hiervoor terecht op ons gekend e-mailadres: eerstelijnszone@gmail.com

Het forum zelf start om 19u30.

Inschrijven kan nu al via: eerstelijnszone@gmail.com

Locatie:

Belgaca Bis, Kerkstraat 115, Dendermonde 

Projectoproep Eerstelijnspsycholoog 65 +

Beste allen,
Met het oog op een verkennend overleg mbt de projecten eerstelijnspsycholoog 65 + beleggen we een eerste overleg, waarop we nagaan of er voor de regio Dender wordt ingetekend op de projectoproep.
Initiatief voor het intekenen op de oproep ligt bij de eerstelijnszones.
De doodle schuift slechts drie mogelijke overlegmomenten naar voor, en niet iedereen zal aanwezig kunnen zijn, maar de overheid laat de zones weinig tijd voor het opmaken van een project. De doodle sluit af op woensdagmiddag 16 januari om 15 uur.

In de roes van mensen met een beperking

Beste partner,

Graag nodigt Logo Dender jou, samen met de Oost-Vlaamse Logo’s, CGG’s, VAD en SAM vzw, uit op de studiedag ‘In de roes van mensen met een beperking’.

Deze studiedag richt zich naar Oost-Vlaamse zorg- en welzijnsprofessionals die in hun praktijk te maken krijgen met mensen met een beperking, problematisch middelengebruik en/of de combinatie van beide. De studiedag is in 1ste instantie gericht naar zorg- en welzijnswerkers in de eerste lijn, maar iedere professional met interesse in de thema’s is welkom!

Ons doel is dat je na de studiedag naar huis gaat met kennis van de verschillende diensten en collega’s in het werkveld; je praktijkgerichte kennis kan gaan toepassen in het werkveld en je kan putten uit goede praktijkvoorbeelden en initiatieven voor je eigen werking.

Praktisch

De studiedag gaat door op donderdag 14 februari 2019 in het Virginie Lovelinggebouw in Gent, van 9u tot 16u30. Deelnemen kost €45.

Info en inschrijven

Benieuwd naar deze studiedag? Ontdek hier dan alvast het programma en schrijf je meteen ook in! Opgelet: inschrijven kan ten laatste op 31 januari 2019.

Heb je toch nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren!*

De presentatie clustervergadering beschikbaar!

Op algemeen verzoek stellen we de presentatie van het clustermoment snel ter beschikking. Zodat de clusters aan de slag kunnen met het voordragen hun afgevaardigden voor de voorlopige zorgraad.

Klik hier voor de presentatie

De ondersteunende documenten zoals kandidatenformulier worden nog aan de betrokken bezorgd via de nieuwsbrief, of zijn verkrijgbaar op verzoek via eerstelijnszone@gmail.com