Tijdens het Veranderforum van 22 november 2018 werden de kandidaten voor de voorlopige Zorgraad per cluster voorgesteld. Het Veranderforum, dat alle partners in de eerstelijnszone vertegenwoordigt, bekrachtigde de voorlopige Zorgraad in zijn geheel. Dit feit vormde een primeur voor Vlaanderen waarbij Eerstelijnszone Dender als eerste de voorlopige Zorgraad installeerde. Wanneer Eerstelijnszones in 2020 effectief erkend zullen worden, zal een definitieve Zorgraad moeten samengesteld worden. In functie van het opstellen van een erkenningsdossier tegen eind 2019, vraagt de overheid dat een voorlopige Zorgraad zou worden samengesteld. Vanuit onze Eerstelijnszone Dender wilden wij zo snel mogelijk overgaan tot de vorming van deze voorlopige Zorgraad, zodat we in 2019 met deze Zorgraad – en in overleg met ons Forum – kunnen onderzoeken hoe we deze nieuwe structuur zo optimaal mogelijk kunnen laten werken. De inzichten die wij gedurende dit jaar opdoen rond samenstelling Zorgraad, onderbouw, manier van werken, … kunnen ons helpen in de vorming van de definitieve Zorgraad. Op die manier zetten wij onze pioniersrol ook op dit terrein verder. Wij kijken alvast uit naar een vruchtbare en constructieve werking van de voorlopige Zorgraad.

Verkozen leden van deze Zorgraad zijn, per cluster:
• Cluster PZON (Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood) en Mantelzorgers: Luc Geeraerts en Hiëron Mertens.
• Cluster Zorg: Lieve Van Gucht (thuisverpleegkundigen), Dirk Verleyen (kinesitherapeuten), Liesbeth Van Hoey (eerstelijns geestelijke gezondheid), Bart De Letter (huisartsen), Ria Vanderstraeten (diëtisten)
• Cluster Welzijn: An Van der Vreken (lokale dienstencentra), Frederik Gelorini (diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg), Reinout Remmery (diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen), Peter Vercauteren (centra voor algemeen welzijnswerk), Bart Onselaere (woonzorgcentra)
• Cluster Lokale Besturen: Christine Drieghe, Annelies Merckx en Wim Kennes

Via deze link kan je de presentatie van het Veranderforum van 22 november openen.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *